Webinar Söyleşi Serisi #9 Bekir Ünlüataer

Haberler

Webinar Söyleşi Serisi #9 Bekir Ünlüataer

  •  5 Mayıs 2021 Çarşamba
  •  126 Görüntüleme
  •  Yazdır


Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü tarafından Webinar internet söyleşi serisi, İnstagram uygulamasında “togukonservatuvar” resmî hesabı üzerinden canlı yayın ile gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda dokuzuncu söyleşi olarak 05.05.2021 tarihinde İnstagram üzerinden canlı yayın ile Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu GEBOLOĞLU, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Bekir ÜNLÜATAER  ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Sayın Ünlüataer ilk olarak şu anki konumuna nasıl geldiğini anlatarak söyleşiye başladı. Aslında 90’lı yıllarda Üsküdar Mûsikî cemiyetine gitmeye başlaması ile Klasik Türk Müziğiyle ilgilenmeye başladığını anlattı. Ardından; 1997 senesinde İTÜ Devlet Konservatuvarının Ses Eğitimi bölümünü birinci olarak kazandıktan kısa bir süre sonra T.R.T’nin açtığı sınavı da kazanarak hem öğrencilik yapmış olduğunu hem de aynı zamanda radyo icrâcılığını aynı anda yürüttüğünü aktardı. O zamanlarda Alaeddin Yavaşça ve Tülin Korman üstatlardan ders alarak onlardan çok faydalandığını belirtti. 

Mûsikîde dinlemenin önemini anlatarak söyleşiye devam eden Bekir Ünlüataer; doğru kişileri dinlemek konusuna vurgu yaptı. İ.T.Ü’ye girmesinden bir sene önce Bekir Sıtkı Sezgin Hoca vefat ettiği için kendisinden faydalanamadığını üzülerek anlatıp konservatuvarda bu konuda daha iyi bilinçlenmesi itibariyle rahmetli Bekir Sıtkı Sezgin’i dinlemeye ve taklit etmeye başladığını vurguladı. Dinleme konusunun, taklit hususunu da beraberinde getirdiğini anlatarak taklit etmeyi çok fazla abartmayıp belli bir aşamadan sonra kişinin kendini ortaya çıkarması gerektiğini, bunu bastırmaması gerektiğini ciddiyetle aktardı.

Necmi Rıza Ahıskan, Recep Birgit, Perihan Altındağ Sözeri gibi başka büyük ustaları da dinlediğini ifade ederken, farklı müzik türlerini de çalışıp dinlediğini ve teknik çalışma için farklı türlerden de müziklerden ses alanında zamanında çalıştığını söyledi. Bugünlerde Arjantin tango türünü dinlediğini örnek olarak verdi.

Kayıt olmayan dönemlerdeki Klasik Mûsikînin o zamanki yaşantılara göre normal bir müzik olduğunu, sonraki dönemlerde klasik hüviyetine bürünmüş olabileceğini anlatıp bugün de sadeliğin ihtişamı sıfatına haiz olan müzik çalışmaları yapıldığında, gelecekte bu çalışmaların klasik adıyla anılabileceğini ifade etti.

Sayın ÜNLÜATAER daha sonra; dünyadaki yaşam çevresi değişiminin, insanların mûsikî tercihini de etkilediğinden bahsetti.  Hafız Sami, Hafız Yaşar gibi ustaların yaşadığı dönemdeki şehir yapısının sade olmasu ve buna mukabil oluşan sade sanat-edebiyat anlayışı ile günümüzdeki yoğun ve kalabalık bir şehir hayatı yaşantısının getirdiği daha sade olmayan bir sanat-edebiyat anlayışının mûsikî tercihlerinde değişiklik getirdiğini anlattı.

Daha sonra Bekir Ünlüataer; Hicâz makamındaki “Haber gelmez, gönül vîrâne kaldı” eserini T.R.T radyo üslûbuyla icrâ etti.

Yoğun ve düzgün hançere kullanımının teknik çalışmaları için tavsiyelerde bulunarak söyleşiye devam ederken sayın Ünlüataer, yoğun ve düzgün hançere kullanımının, çalışarak büyük oranda düzeleceğini belirtip bu çalışmanın, yoğun hançere kullanımı olan gazel veya zor meyanlı eserleri çalışıp icrâlarını sürekli kaydederek yapılabileceğini belirtti.

Ses icrâsı yaparken uzun süreli etkin ses performansı için kendi uyguladığı yapılması gerekenleri detaylıca anlattı. Vücutta ses icrası için kullanılan organ ve organik yapıların ne olduğunu ve bu yapıların nasıl kullanılması gerektiğini ve bu gerekliliklere istinâden farklı şan tekniklerini çalıştığını söyledi. Rahmetli Safiye Ayla’nın Udi Nevres Bey’den öğrendiği Belkanto tekniği ile eser okuduğu örneğini verdi.

Doç. Dr. Banu Geboloğlu'nun yönelttiği soru üzerine sahne performansı öncesi ses ısındırması konusunda tavsiye niteliğinde kendi uyguladığı hususları anlattı. Okunacak eserleri tabir-i caizse yaşayarak okumaya çalışmak, konser öncesi çok fazla sesi yormamak için konuşmamak gibi mental olarak hazırlanmak gerektiğini söyledi. Sesi öne almak hususunu bilhassa belirten Bekir Ünlüataer; bu konunun genelde atlandığını söyleyerek sesi öne almanın kişinin taklitten kurtulup kendi ses karakterini belli etmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Gazel icrâsında dinlenilen kayıtlardakinin aynısı mı okunması gerekir yoksa şahsi ses karakterini ve nağme tercihini katmak gerekir sorusu üzerine Bekir Ünlüataer; irticâlî okunan gazellerde işin içinde kişinin ses karakteri ve nağme tercihinin tamamen olduğunu belirtmiş ve artık sanki muhteşem bir beste gibi olmuş olan gazeller de okunacaksa ya birebir ya da küçük süslemeler farkı ile okunması gerektiğini söyledi. Bestelenmiş gibi olan gazellerin, birebir olacak şekilde çok çalışarak, ezberleyerek bir gazel okuma zihniyetinin oluştuğunu ifade etti. Zülfi Livaneli’nin bir albümünde “Sevdiceğim” eserinin arasında okuduğu gazeli irticalen okuduğunu bu konu özelinde söyleşi esnasında hem eseri hem gazeli tekrar icrâ ederek örnekledi. Çalışılması gereken gazel icrâlarına; Hafız Kemâl’i bir nebze daha kolay taklit edilebilirliği konusunda, Hafız Sâmi’yi taklidin zor olduğu için ses kayıtlarını yavaşlatıp çalışılması konusunda, Kâni Karaca’nın okuduğu gazelleri de perde duyumu ve gazel içinde perde baskıları konusunda ve güncel kayıtlardan Münip Utandı’nın son albümünde okuduğu gazeli örnek olarak verdi.

Gazel okuma konusunda Sadeliğin ihtişamı başlığın altında; gazel okurken icrânın her yerinde nağme yapmak, gazeli nağmelerle boğmak yerine hançere potansiyellerini daha iktisatlı kullanmaları gerektiğini söyledi. Bu şekilde az ama yerinde hançere, nağma tercihi ile okunacak gazellerin daha güzel olabileceğini belirtti.

 “Aman yakına gel yakına gel” güfteli gazeli “Atım kaçtı ben vuruldum” eseriyle beraber okuyarak söyleşiye son verdi.

Bu keyifli söyleşi ile devam eden Webinar söyleşi serisi Devlet Konservatuvarı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde yapılmaya devam edecektir. 

Söyleşiyi dinlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Webinar Söyleşi Serisi #9 Bekir ÜnlüataerTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kampüsü Taşlı Çiftlik Yerleşkesi Tokat / Merkez Posta kodu: 60100 Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.