Rakamlarla Okulumuz

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2008 yılında kurulmuştur.

2015 yılında kurulan Türk Müziği bölümünde eğitim 2015-2016 eğitim öğretim döneminden beri devam etmektedir.


Konservatuvarımıza ilk lisans derecesindeki öğrenciler 2015-2016 yılı eğitim öğretim döneminde alınmış olup, ilk yüksek lisans derecesindeki öğrenciler ise 2017-2018 eğitim öğretim döneminde alınmıştır.

2019 Yılı itibariyle; lisans I’de 14 aktif öğrenci, lisans II’de 14 aktif öğrenci, lisans III’de 13 aktif öğrenci, lisans IV’de 14 aktif öğrenci olmak üzere 55 aktif öğrenci öğrenim görmektedir.

Yüksek lisansta 7 öğrenci ders döneminde, 5 öğrenci ise tez döneminde olup, toplam aktif 12 öğrenci bulunmaktadır.

Ayrıca 2 özel öğrenci de yüksek lisansta eğitim görmektedir.

Eğitim verilen bina içerisindeki 36 odanın 22 odası konservatuvarımızın akademik ve idari personeli ile birlikte güzel sanatlar fakültesinin akademik personeline aittir.

Öğrencilerin çalışabileceği 7 adet çalışma odası, 4 sınıf, 1 konser salonu da bina içerisinde mevcuttur.

Konservatuvarımızda her yıl lisans öğrencilerinden en az üçü yurt içi bilimsel toplantılara katılmaktadır.

2019 yılı itibariyle yüksek lisans öğrencilerimizden ikisinin uluslar arası dergilerde yayını bulunmaktadır.

Konservatuvarımızın Akademik Kadrosunda;

3 Doçent Doktor, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Konservatuvarımızın idari kadrosunda;

1 Yüksek Okul Sekreteri ve 1 Memur bulunmaktadır.

Son beş yılda konservatuvarımızdaki akademik personelin yaptığı bilimsel yayın sayısı 86 olmakla birlikte akademik personelin aldığı atıf sayısı ise 40’tır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kampüsü Taşlı Çiftlik Yerleşkesi Tokat / Merkez Posta kodu: 60100 Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.